Уиски информация изпарение съдържание | снимки шишенца колекция
facebook   twitter   en

ИНТЕРЕСНА ИНФОРМАЦИЯ

Тук съм планирал да покажа повече информация за:

- как да направите по-добри снимки с Фото-кутия на миниатюрите от своята колекция;

- най-добри методи за да предпазите шишенца от изпарение;

- разликите в алкохолното съдържание на уиски;

- някои примери за високо алкохолно съдържание;

... и друга полезна информация, която съм научил докато колекционирам миниатюри.

Тази част ще бъде разработена, когато приключа със снимките на моята колекция от миниатюри. Няма опасност да бъде изоставена и секцията ще бъде запълнена много скоро.

Whisky minibottles