facebook   twitter   en

НИВО АЛКОХОЛ

Подготвя се информация за разликите на нивото на алкохол в миниатюрните бутилки и неговата промяна при температурни раазлики. Съвсем скоро тази част ще претърпи промени.

grain
Whisky minibottles